Reglement 

Alle som skal delta lese gjennom reglementet.

Aldersgrense: 9. klasse. Dette gjelder også for publikum.

 

 1. Drag Aktivitet står ikke ansvarlig for deg eller ditt utstyr under arrangementet.
 2. Inngang foregår på eget ansvar. Du erstatter det du ødelegger, med eller uten vilje, på ditt eller andres utstyr.
 3. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitte soveområder.
 4. Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet.
 5. Berusede Personer vil bli nektet adgang.
 6. Voldelig oppførsel fører til bortvisning.
 7. Røyking skal foregå på påvist område.
 8. Ferdsel og opphold på avstengte rom, avsperret område, tak og lignende er ikke tillatt.
 9. Vi slår hardt ned på hærverk og tukling med andres utstyr.
 10. Det er ikke lov å ta med større skjerm en 35"
 11. Det er ikke lov å ha med seg eget musikkanlegg.
 12. Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.
 13. Lyd er bare tillatt gjennom headsett.
 14. Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.
 15. Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.
 16. Kommersiell virksomhet, salg og lignende krever tillatelse fra arrangør.
 17. Disse reglene er gjeldene for DragLANs arrangement, og kan forandres fortløpende.
 18. I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew.